Palvelintilan tekniset tiedot

Palveluympäristö on rakennettu pohjaksi kriittisille sovelluksille, jotka vaativat luotettavat ja nopeat yhteydet internetiin, asiakkaiden sisäverkkoihin sekä eri operaattoreiden tarjoamiin verkkoihin.

Palvelinkeskukset on kytketty suoraan usean operaattorin runkoverkkoon ja yhdistetty toisiinsa nopeilla kuituyhteyksillä.Konesalin runkoverkko mahdollistaa liittymänopeudet 10 Gbits nopeuksiin asti. Palvelinkeskusympäristön rakenne mahdollistaa mm. operaattorikahdennetut yhteydet julkisiin verkkoihin ja asiakkaan sisäverkkoon.

Keskitetyt palvelut sijaitsevat korkealaatuisissa laitetiloissa, jotka täyttävät korkeat luokitusvaatimukset. Asiakaskohtaisissa toteutuksissa voidaan tarjota luotettava sijoituspaikka hajautetuille järjestelmille hyödyntäen useamman konesalin tarjoamia mahdollisuuksia.Palvelinkeskuksen tietoja:


Diesel Generator

1

Transformer

1 dedicated

Main switch

1 dedicated

Glycol pipeline

1

UPS

N+1

Battery units

N+1

Switchboards

2

Busbars

2N

Chillers

2

Condensers

2

HVAC’s

N+1

 

 

Fire protection


Perimeter protection

Regular Backup Infrastructure tests

24x7 Infrastructure Maintenance

Data Room Motion detection

Data Room Video Surveillance

Physical Personal Access Control

Indoor truck loading place

Local staff

Lockable cabinets

Locked “staff only” Meet Me room

Caged space

Shared space

Hot and Cold Aisles

Remote Hands and Eyes

Layered Site Security

Partial Cabinet space

Equipment Monitoring

Carrier-neutral Infrastructure

Backup Power Bypass Option

Multiple Cable Routes

Detachable HVAC in case of failure